Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Łask w 2012 roku