Rekrutacja uzupełniająca do szkół i przedszkoli

W terminie 14-17 maja 2019 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w gminie Łask. Na potrzeby  rekrutacji uzupełniającej  zostanie utworzona  nowa grupa  w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku. Pozostają jeszcze wolne miejsca w przedszkolu publicznym nr 3 im. „Misiaczek w Łasku” i oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Bałuczu, Okupie i Wiewiórczynie.  

Szczegółowe terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 zostały określone Zarządzeniem Nr 41/2019 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2019 r. Natomiast kryteria stosowane podczas drugiego etapu naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały podjęte Uchwałami Nr XXIX/304/2017 i XXIX/305/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 lutego 2017 r.

Więcej dodatkowych informacji odnośnie naboru uzupełniającego będą dostępne na stronach szkół i przedszkoli biorących udział w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca odbywać się będą za pomocą systemu elektronicznego pod adresem:

https://portal.vulcan.net.pl/jst/lask/CMS/nabor-k.aspx