Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych w gminie Łask rozpocznie się z dniem 4 marca 2019 r. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 zostały określone Zarządzeniem Nr 41/2019 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2019 r. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dyrektora danej placówkiw w terminie 7 dni poprzedzających postępowanie rekrutacyjne. Kryteria stosowane podczas drugiego etapu naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kryteria naboru dla publicznych szkół podstawowych zostały podjęte Uchwałami Nr XXIX/304/2017 i NR XXIX/305/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 lutego 2017 r. Dodatkowe informacje odnośnie naboru będą dostępne na stronach placówek biorących udział w rekrutacji. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca odbywać się będą za pomocą systemu elektronicznego na wniosek rodzica.

Formularz wniosku będzie dostępny od 4 marca do 18 marca 2019 r. pod adresem:

https://portal.vulcan.net.pl/jst/lask/CMS/nabor-k.aspx

UWAGA: Wysłanie wypełnionego druku wniosku przy pomocy systemu informatycznego naboru bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły/przedszkola nie będzie uznawane za zgłoszenie dziecka - takie zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW KANDYDATÓW