Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych w gminie Łask rozpocznie się z dniem 1 marca 2018 r. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 zostały określone Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Łasku z dnia 19 stycznia 2018 r. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dyrektora danej placówki w terminie od 22 - 28 lutego 2018 r. Kryteria stosowane podczas drugiego etapu naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały podjęte Uchwałą Nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 lutego 2017 r. Dodatkowe informacje odnośnie naboru będą dostępne na stronach placówek biorących udział w rekrutacji. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach w pierwszym etapie  odbywać się będą za pomocą systemu elektronicznego na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny od 1 marca do 16 marca 2018 r. pod adresem:

www.portal.vulcan.net.pl