Rejestracja kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowej nr 26

Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że zgłaszanie i rejestracja  kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowej nr 26 odbędzie się w dniu  11 maja 2015r. od godz. 8.00 do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14, II piętro pok. 36

                                                    

Przewodniczący Komisji Okręgowej

Ewa Krysiak-Miksa

Załączniki: