Rehabilituj się na zdrowie! - program rehabilitacji onkologicznej dla mieszkańców woj. łódzkiego

Na terenie powiatu poddębickiego oraz łęczyckiego został uruchomiony program rehabilitacji onkologicznej dla pacjentów będących w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym, aby mogły one podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową.

 

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU:  

Program realizowany jest przez Uzdrowisko Uniejów Park w Uniejowa (99-210 Uniejów, ul. Zamkowa 7) oraz Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (99-100 Łęczyca, Zachodnia 6).

ADRESACI PROGRAMU:

Adresatami programu są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej.

 
OPIS PROGRAMU:

Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od min 4 do max 10 procedur dziennie w zależności od potrzeb danego pacjenta.

Po każdej serii tj. 10 dniach zabiegowych odbędzie się lekarska porada rehabilitacyjna w celu stwierdzenia zasadności dalszej rehabilitacji oraz ewentualnej modyfikacji planu rehabilitacji.

Integralną część świadczeń udzielanych w Programie stanowi edukacja zdrowotna obejmująca wyrobienie nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia.

Kolejną interwencją dostępną w ramach Programu są indywidualne konsultacje dietetyczne, średnio 2 na jednego uczestnika Programu.

Program zakłada również interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne. Uczestnicy Programu mogą skorzystać z indywidualnych  konsultacji z  psychologiem (i ewentualnie z seksuologiem). Przewiduje się średnio 5 takich konsultacji na jednego uczestnika.

Możliwe jest także prowadzenie psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii grupowej  –  obejmującej do 30 sesji  psychoterapeutycznych  dla jednej  osoby/grupy (w przypadku, gdy część osób/grup skorzysta z mniejszej liczby sesji, maksymalnie można przeprowadzić do 50 sesji na osobę/grupę). 
 

MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA SIĘ DO PROGRAMU:

Osoba spełniająca kryteria  uczestnictwa (mieszkaniec woj. łódzkiego, w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej) zgłasza się do Programu sama:

 

Po zgłoszeniu chęci udziału w Programie kwalifikacji dokonuje lekarz podczas konsultacji onkologicznej, na podstawie wywiadu, badania lekarskiego oraz przedstawionej przez pacjenta dokumentacji potwierdzającej  przebieg leczenia choroby nowotworowej. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest dodatkowa konsultacja innego lekarza (np. urologa, laryngologa, neurologa, ortopedy). Lekarz może odmówić włączenia pacjenta do programu z uwagi na przeciwskazania zdrowotne. Potwierdzeniem  kwalifikacji do Programu jest wystawiane przez lekarza „Zalecenia udziału w Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego”. 

Program rehabilitacji onkologicznej jest programem bezpłatnym, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.