Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego

W imieniu gminy i miasta Szadek zapraszamy na „Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego”, który odbędzie się w dniu 28 marca 2015 r. Podczas turnieju zmagania konkursowe sołectw w trzech kategoriach: prezentacja artystyczna z programem obrzędowym, prezentacja rękodzieła oraz prezentacja i degustacja potraw regionalnych. Turniej Kierowany jest do wszystkich sołectw województwa łódzkiego. Z uwagi na ograniczenie liczby uczestników do 30 reprezentacji o udziale decyduje kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia 20 marca 2015 r. Wypełnione karty uczestnictwa należy przesłać na adres: Urząd Gminy i Miasta Szadek ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek lub na adres e-mail el.bk@ugimszadek.pl z dopiskiem: Zgłoszenie na Regionalny Turniej Sołectw Województwa Łódzkiego.

 

Załączniki: