Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz, informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

14.03.2019 r. godz. 8-14 Dalików (stacja 3-0207) ul. Łódzka,

14.03.2019 r. godz. 9-12 Raszelki (stacja 3-1287)

14.03.2019 r. godz. 11-14 Jeziory (stacja 3-1581) od nr 36 do 39 i od nr 29 do 33 i Kłocko od nr 1 do 3 i od nr 159 do 170b

14.03.2019 r. godz. 9-14 Zawada (stacja 3-1095)

15.03. 2019 r. godz. 9-14 Teodory (stacja 3-0890), Sieradz (stacja 3-0839) ul. Sienkiewicza 9, Portowa

18.03.2019 r. godz. 9-14 Chojne (stacja 3-2129) ul. Dębowa, ul. Leśna, Stoczki (stacja 3-0697, 3-0696)

19.03.2019 r. godz. 9-14 Brudnów Drugi, Stefanów (stacja 3-0062)

20.03.2019 r. godz. 8-16 Kamienna - Kolonia (stacja 3-0421)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl

Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.