Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz, informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

07.11.2018 r. godz. 12-15 Rębieskie Nowe (stacja 3-1355)

08.11.2018 r. godz. 8-16 Todorów (stacja 3-0894)

08.11.2018 r. godz. 9-12 Okup Mały (stacja 3-0141) ul. Lipowa, Piaskowa, Kolonia Bilew od nr 1 do 5b

09.11.2018 r. godz. 8-13 Kazimierz (stacja 3-2113) ul. Konwaliowa, Ledóchowskiej, Malownicza, Północna, Wschodnia

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl

Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.