Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz, informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

12.10.2017 r. godz. 8-13 Brzózka – Prusinowice Kol. ( stacja 3-0545)

13.10.2017 r. godz. 9-12 Rokitnica ( stacja 3-0976)

16-19.10.2017 r. godz.8-16 Jeżew ( stacja 3-0306), Ruda Jeżewska ( stacja 3-0664)

17.10.2017 r. godz. 9-13  Borysławice od nr 73 do 136 i 66B (stacje 3-1721, 3-1408)

18.10.2017 r. godz. 9-12 Duszniki (stacja 3-1442)

18.10.2017 r. godz. 11-15 Ustków (stacja 3-0935)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl

Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.