Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz, informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:
 

28.12.2020 r. godz. 8-15 Brzeg (stacja 3-1554), Jadwichna, Rzepiszew-Kolonia (stacja 3-0658), Włocin-Wieś (stacja 3-0502)

29.12.2020 r. godz. 8-15 Sieradz (stacja 3-0520) ul. Błotna, ul. Kręta,  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej od nr 177 kierunek Kalisz, ul. Wiejska, ul. Wolska, ul. Zachodnia, Zapusta Mała

29.12.2020 r. godz. 8-15 Kustrzyce (stacja 3-2130), Przymiłów (stacja 3-1234), Wrzesiny, Wrzesiny-Kolonia (stacja 3-1566, 3-1567)

30.12.2020 r. godz. 8-15 Teodorów (stacja 3-0894) 

30.12.2020 r. godz. 8-12 Wrzesiny (stacja 3-1567)
 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl

Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.