Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz, informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:
 

15.10.2020 r. godz. 8-15 Szadek (stacja nr: 3-1629) ul. Kilińskiego nr 0d 1 do 28, ul. Glinianki, ul. Stodolniana, ul. Parkowa, ul. Warszawska nr 25; Gorczyn gm. Łask (stacja nr: 3-1953); Goszczanów (stacja 3-0283) ul. Kaliska nr: 17, 23, 25, 25a, 29, 31, 32, 36, 40, bloki nr: 48, 50, 56a, 56b.

16.10.2020 r. godz. 8-15 Sieradz (stacja nr 3-0166 Woźniki 1), ul. Złota, ul. Kamienna; Dzierzązna gm. Warta (3-0364), Włyń; Góry Prusinowskie gm. Szadek (stacja nr 3-1298),

16.10.2020 r. godz. 8-16 Zduńska Wola (stacja nr 3-1804), ul. Zduńska nr parzyste od 2 do nr 58, oraz nieparzyste od nr 5 do nr 41, ul. Sienkiewicza nr 28;

19.10.2020 r. godz. 8-15 Młodawin Górny gm. Zapolice (stacja nr: 3-0917); Wygiełzów gm. Zapolice (stacje nr: 3-0919 i 3-0920); Swędzieniejewice Kolonia (stacja nr: 3-1244); Marzenin (stacja nr: 3-1527) ul. Ostatnia, ul. Kręta, ul. Zduńska, ul. Zaciszna; Zduńska Wola (stacja nr 3-2147) ul. Narciarska, ul. Turystyczna, ul. Maratońska, ul. Marzenińska.|

20.10.2020 r. godz. 8-15 Karolina gm. Goszczanów (stacja nr: 3-0384), Nowe Kozuby gm. Sędziejowice (stacja nr: 3-0083), Grabica Rębieskie gm. Zduńska Wola (stacja nr: 3-1354) numery od 44 do 46 oraz od 49 do nr 81.

21.10.2020 r. godz.8-15 Kościerzyn gm. Wróblew (stacje nr: 3-0135, 3-1128, 3-1683, 3-1684, 3-1685, 3-1686);
 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl

Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.