Przekażmy 1% podatku dla OPP

Przekaż część swojego podatku stowarzyszeniom i fundacjom z Łódzkiego! Ułatwisz realizację działań społecznikom – ludziom, którzy z pasją i pomysłem rozwiązują lokalne problemy i sprawiają, że nasze otoczenie jest ciekawsze. To szansa dla Ciebie byś choć w małym stopniu włączył się w ich działania.

Dzięki zaledwie 1% Twojego podatku stowarzyszenie prowadzące świetlicę dla dzieci tuż za rogiem przestanie martwić się jak opłacić rachunek za prąd czy wymienić nieszczelne okno, miłośnicy sportu będą mogli zorganizować obóz wakacyjny dla młodzieży z twojej miejscowości, amatorzy muzyki przygotują plenerowy koncert, na który będziesz mógł wybrać się z rodziną a zatroskana o zwierzęta fundacja dokupi karmy i budy dla psów do prowadzonego przez siebie schroniska.

W 2016 r. mieszkańcy wsparli ponad 3 tys. organizacji pożytku publicznego z czego 423 organizacje z województwa łódzkiego. Prawie 12 mln zł „z 1%” zostało w regionie łódzkim.  Możemy wspólnie sprawić, by aby te kwoty były jeszcze większe i służyły nam, mieszkańcom Województwa Łódzkiego.

Wypełniając zeznanie podatkowe, przekażmy im Nasz 1%. Zróbmy to z pożytkiem dla siebie, sąsiadów, wszystkich mieszkańców regionu!

Twój 1% ma znaczenie!

 

 

Z licznej grupy organizacji społecznych z terenu gminy Łask, tylko kilka posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), uprawniający do pozyskiwania 1% podatku i są to: 

 

 • Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Merkury”, ul. Warszawska 42, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000178398
   
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka  – Komenda Hufca im. Dywizjonu 303              w Łasku, ul. Przemysłowa 3, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000283814  (w zeznania PIT za 2016 r.      w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Hufiec Łask) 
 • Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Łasku, ul. Słowackiego 14, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000225587 (w zeznania PIT za 2016r.  w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: oddział rejonowy PCK  w Łasku) 
 • Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”, ul. Jodłowa 5/9, 98 – 100 Łask, numer KRS 0000204657
   
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000198329
 • Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna, ul. Łączna 1,98-100 Łask, numer KRS 0000346625
 • Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc”,                   ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, numer KRS 0000321325
 • „Bernardyn” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych, Anielin 51, 98-100 Łask, numer KRS 0000344864

 

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz jednej z powyższych organizacji możemy wesprzeć jej lokalną działalność statutową, prowadzoną na terenie naszej gminy.   

To nic nie kosztuje, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce składane zeznania podatkowego wpisać numer KRS organizacji na rzecz, której chcemy przekazać 1%, oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% należnego podatku, a w razie potrzeby wskazać cel szczegółowy.