Przedszkolaki na start

Od 1 sierpnia br. w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Bałuczu, w Szkole Podstawowej w Okupie i w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie jest realizowany projekt:  Przedszkolaki na start – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej  jakości edukacji przedszkolnej w gminie Łask  poprzez utworzenie 28 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie przedszkoli w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, wsparcie dziecka z niepełnosprawnością, objęcie dzieci ofertą dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli  pracujących w placówkach w gminie Łask.

Wartość projektu wynosi 862 994,46 zł, z czego unijne dofinansowanie to 733 545,29 zł. Resztę pieniędzy dołożyła gmina. Uzyskane środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zakup mebli, wyposażenia, sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz na prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci zwiększających ich szanse edukacyjne i wspierających rozwój.

Przyszli informatycy, inżynierowie i artyści będą mogli rozwijać swoje zainteresowania już w przedszkolu. Będą to miedzy innymi zajęcia matematyczne, z kodowania, językowe, przyrodnicze, muzyczne oraz wspierające kreatywność czy współpracę w grupie. W zależności od indywidualnie określonych potrzeb dla najmłodszych zorganizowane będą zajęcia logopedyczne, muzyczno-rytmiczne, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Podstawową aktywnością przedszkolaka jest... zabawa! Toteż dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowane w ramach projektu będą organizowane w formie zabawowej, by w ciekawy sposób wspomagać ich wszechstronny rozwój motoryczny i umysłowy.

 

Violetta Dygasińska

dyrektor PP nr 1 w Łasku