Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych

Burmistrz Łasku informuje mieszkańców o przedłużeniu naboru wniosków na uzyskanie dofinansowania w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków, transportem i utylizacją lub odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku do dnia 02 lutego 2018 roku.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek