Przebudowa ul. Sobieskiego w Łasku

Do końca października br. planowane jest zakończenie przebudowy ulicy Sobieskiego w Łasku. Ulica zyska nową nawierzchnię jezdni wykonaną z asfaltobetonu oraz nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej w kolorystyce uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z uwagi na fakt, że ulica ta zlokalizowana jest w granicach zabytkowego układu urbanistycznego  centrum miasta Łask. W wyniku inwestycji  ustawione zostaną również ławki. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm:BUD-TRANS” Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak  98-200 Sieradz ul. Uniejowska 170A oraz  „BUD- TRANS” Roboty Drogowe Sp. z o.o. 98-200 Sieradz ul. Uniejowska 170A.  Wartość robót budowlanych przebudowy wynosi 193 234,17 zł.

 

Galeria: 

Przebudowa ul. Sobieskiego w Łasku

Przebudowa ul. Sobieskiego w Łasku
Przebudowa ul. Sobieskiego w Łasku
Przebudowa ul. Sobieskiego w Łasku