Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz

Gmina Łask przystąpiła do realizacji zadania „Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz”. Wykonawcą inwestycji za ok. 3,9 mln zł została firma Włodan. Na odcinku 2245 m zaplanowano położenie nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów, poboczy, rowów, przepustów, przebudowana zostanie także sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Wykonawca zakończy prace w przeciągu 7 miesięcy.