Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska – III etap: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000 do km 2+072 - postępowanie unieważnione

Data ogłoszenia: 
10 sierpień, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: