Przebudowa drogi gminnej w Kopyści

Rozpoczęła się „Przebudowa drogi gminnej w Kopyści”. Wykonawcą jest firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna z miejscowości Porszewice, a wartość inwestycji to 2.067.000 zł.

Zakończenie całości robót: do 10.01.2018 r.

 

W ramach prac zaplanowano:

wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,

wykonanie robót ziemnych,

wykonanie konstrukcji drogowych i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

ustawienie krawężników i obrzeży,

wykonanie przepustów rurowych,

wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej,

wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,

wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

wykonanie oznakowania oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

wycinkę drzew,

regulację pionową skrzynek zaworów wodociągowych,

ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

wykonanie robót wykończeniowych.

 

Galeria: 

Przebudowa drogi gminnej w Kopyści

Przebudowa drogi gminnej w Kopyści
Przebudowa drogi gminnej w Kopyści
Przebudowa drogi gminnej w Kopyści