Przebudowa dróg dojazdowych, wewnętrznych (ul. Osiedlowa, ul. Legionów) w Wiewiórczynie

21 sierpnia br. zakończono przebudowę dróg dojazdowych w miejscowości Wiewiórczyn. Nową jakością może się pochwalić ul. Osiedlowa oraz ul. Legionów.

W  ramach zakresu robót wykonano:

  • wbudowanie krawężników ulicznych na ławie betonowej
  • przebudowę nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego
  • nawierzchnię jezdni  i zjazdów z betonu asfaltowego
  • ściek uliczny z kostki brukowej, betonowej
  • plantowanie poboczy, regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, ustawienie znaków drogowych

Koszt inwestycji to 259 223,24 zł brutto. Wykonawcą robót była firma PUH WADRI Zuzanna Wawrzyńczak z Sieradza.