Projekt ENSURE właśnie wystartował!

W dniach 18-20 października 2017 r. w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą ,,Europejska Sieć Współpracy I Solidarności Na Terenach Wiejskich’’ przedstawiciel gminy Łask uczestniczył w konferencji w Słowenii Bystrzyckiej. Program trzydniowej wizyty był bardzo bogaty. Jego gospodarz Development Information Center Slovenia Bistrica zorganizował spotkania informacyjne, wizyty studyjne oraz warsztaty zarządzania projektem. RIC zostało założone w 2000 r. w celu wsparcia rozwoju instytucji, których głównym priorytetem jest przyspieszenie lokalnego rozwoju oraz zarządzanie lokalną grupą,  jak również wdrażanie strategii rozwoju obszarów wiejskich. Warsztaty pozwoliły przybliżyć charakterystykę, potrzeby i podobieństwa krajów z terenów wiejskich. Odwiedziliśmy Slovenia Bistrica Castle oraz wytwórnię Impol zajmującą się produkcją aluminium, gdzie przygotowano prezentację przybliżającą system funkcjonowania firmy. Impol skupia się na odkrywaniu nowych możliwości i wdrażaniu ulepszeń przy współpracy z Zespołem Katedry Inżynierii Materiałowej w Lublanie oraz Słowieńską Agencją Technologiczną w Słowenii. Znajdują tu zatrudnienie mieszkańcy terenów wiejskich. Jako firma integruje i wspiera lokalne środowisko oraz przyczynia się do rozwoju działalności społecznej w celu zapewnienia lepszej jakości życia obywateli. Wszystkie tematy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania partnerzy mieli możliwość potwierdzenia harmonogramu projektu oraz metody praktyk, ale przede wszystkim lepiej się poznali. Partnerzy przedstawili podmioty, które reprezentowali i potwierdzili udział w projekcie poprzez podpisanie Porozumienia. Kolejne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w kwietniu 2018 r. w Chorwacji. Wezmą w nim udział 3 osoby z każdego kraju partnerskiego związane z obszarami wiejskimi. Poruszane będą aspekty wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej i możliwości rozwoju wsi w nowej perspektywie finansowej. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk i zapewnienie trwałości działań realizowanych przez partnerów oraz integracja władz gminnych i stowarzyszeń wokół tematów osadzonych w kontekście priorytetów rolniczego programu. Wspólne działania w projekcie stanowią podstawę dla przyszłej współpracy.