Projekt budżetu Gminy Łasku na rok 2013

Zapraszamy do zapoznania się z projektem budżetu Gminy Łask na rok 2013, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.