Program Rodzina 500+

 

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami.

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania.


Wnioski  będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku (parter budynku Urzędu Miejskiego  w Łasku oraz w pokoju 3) w dniach:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-s...

 

 

Załączniki: