Program „KLUB” - nabór wniosków na rok 2020

 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił  nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.

Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r. (wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT).

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.

Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel. (22) 24 43 235, (22) 24 43 165, (22) 24 43 214, (22) 24 47 358, (22) 24 47 350, (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 319

Dla ułatwienia aplikowania pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-klub

zamieszczono przykładowo wypełniony wniosek (w dwóch wariantach dofinansowania) oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania a także  szczegółowe informacje o programie. 

Zachęcamy kluby sportowe z terenu gminy Łask do ubiegania się o środki w ramach programu „Klub”.