Program grantowy UE "Europa dla obywateli" - spotkanie informacyjne

 

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 13 lutego br. w Łodzi.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych celów, priorytetów i zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym UE "Europa dla obywateli".

Program „Europa dla obywateli” przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa
obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

W ramach programu „Europa dla obywateli” można zrealizować projekt w obszarach:
1. Pamięć Europejska
2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
2.1. Partnerstwo miast
2.2. Sieci miast
2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego.

Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie polskiego
Punktu Kontaktowego programu: www.europadlaobywateli.pl europadlaobywateli.pl; oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zarządzającej programem: www.eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Podczas spotkania informacyjnego będzie można dowiedzieć się m.in.:
- o zasadach programu „Europa dla obywateli”
- na jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne można otrzymać dofinansowanie,
- na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku,
- o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów.

„Europa dla obywateli” to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania
społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne; aby wziąć w nim udział należy
zarejestrować się poprzez
www.europadlaobywateli.pl/szkolenie formularz rejestracyjny na naszej
stronie internetowej, znajdujący się pod linkiem:
www.europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie

Spotkanie odbędzie się 13 lutego br. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przy ulicy Wojska Polskiego 83 w Łodzi, w godzinach 10.30-14.30.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!