Program „Czyste powietrze” - spotkanie informacyjne

Burmistrz Łasku informuje, że 4 kwietnia 2019 r. o godz. 9 w Sali Widowiskowej Łaskiego Domu Kultury, ul. Narutowicza 11 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Programu „Czyste powietrze” prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Celem spotkania będzie omówienie regulacji w przedmiotowym programie, warsztaty z wypełniania wniosku oraz konsultacje indywidualne.

Wszystkich zainteresowanych wymianą źródła ogrzewania i termomodernizacją budynków Serdecznie zapraszamy.

W Urzędzie Miejskim w Łasku udzielane są informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Ludmiła Oleksiak, pok. 67(III p.), tel. 43 676 83 67.