Powszechny Spis Rolny 2020 - spisz się online!

Od 1 września do 30 listopada w całej Polsce przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie rolnym jestobowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Formalności można dokonać drogą online.