Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Łasku z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki.

Załączniki: