Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Łasku z dnia 5 lutego 2018 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: