Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2018 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki: