Postępy prac w miejskiej oczyszczalni ścieków

Tak wygląda obecnie powstająca oczyszczalnia ścieków w Łasku, która finalnie będzie oczyszczać ścieki z całej Łaskiej aglomeracji. Powstają ściany boczne osadnika wstępnego, płyta denna osadnika wtórnego oraz budynek technologiczny. Po pozytywnych próbach hydraulicznych reaktorów biologicznych przystąpiono do kolejnych prac montażowych - rurociągów technologicznych.

 

Źródło: MPWiK

Galeria: 

Postępy prac

Postępy prac
Postępy prac
Postępy prac
Postępy prac