Pomoce dydaktyczne z programu „Poszerzamy Horyzonty”

Dzięki projektowi „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask” dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (XI.1.2 RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) sześć szkół w naszej gminie otrzymało nowe pomoce dydaktyczne, zarówno do nauki matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych, jak też doposażenie w sprzęt komputerowy. Szkoły otrzymały m.in. globusy, mikroskopy, chemiczny sprzęt laboratoryjny, przyrządy do eksperymentów chemicznych i fizycznych, mapy, plansze, matematyczne gry i domina edukacyjne, szachy, kalkulatory, bryły, przyrządy matematyczne, materiały multimedialne do języków obcych, gry językowe, fiszki, zastawy do teatrzyków, repetytoria, nowe pracownie komputerowe w dwóch szkołach, tablice multimedialne, projektory, tzw. podłogi interaktywne, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, aparaty fotograficzne, monitory multimedialne. W sumie szkoły otrzymały pomoce naukowe i dydaktyczne; sprzęt warty około 800 tys. zł. Uczniowie uczestniczyli też w wielu zajęciach wyrównawczych i rozwijających z tych samych dziedzin - niektóre z nich zostały zakończone w czerwcu 2020 r., natomiast ze względu na COVID-19 projekt zostaje wydłużony do października 2020 r. i pozostałe zajęcia odbędą się w nowym roku szkolnym. Ponadto w projekcie odbyły się także szkolenia dla nauczycieli m.in. z zakresu efektywnych metod nauczania, stosowania TiK w edukacji, cyberprzemocy, pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Agata Subczyńska

Dyrektor SP nr 5 w Łasku

 

Galeria: 

Pomoce dydaktyczne z programu „Poszerzamy Horyzonty”

Pomoce dydaktyczne z programu „Poszerzamy Horyzonty”
Pomoce dydaktyczne z programu „Poszerzamy Horyzonty”
Pomoce dydaktyczne z programu „Poszerzamy Horyzonty”
Pomoce dydaktyczne z programu „Poszerzamy Horyzonty”
Pomoce dydaktyczne z programu „Poszerzamy Horyzonty”
Pomoce dydaktyczne z programu „Poszerzamy Horyzonty”
Pomoce dydaktyczne z programu „Poszerzamy Horyzonty”