Polowania zbiorowe na kaczki w sezonie 2019-2020 - koło łowieckie "Rolnik" w Pruszkowie

Obwieszczenie Brumistrza Łasku w sprawie podania do publicznej wiadomości zawiadomienia o rozpoczęciu sezonu łowieckiego 2019/2020 Koła Łowieckiego Nr 18 „ROLNIK” w Pruszkowie, które nastąpi polowaniem zbiorowym na kaczki.

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 12.07.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęło zawiadomienie Zarządu  Koła Łowieckiego Nr 18 „ROLNIK” w Pruszkowie dotyczące rozpoczęcia sezonu łowieckiego 2019/2020, które nastąpi polowaniem zbiorowym na kaczki. Polowanie odbędzie się w dniu 17.08.2019 r. od godz. 15.00 w obwodzie łowieckim nr 158 obejmującym następujące miejscowości w gminie Łask: Okup Mały, Kolonia Bilew, Mikołajówek, Zielęcice, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Podłaszcze, Sięganów, Gorczyn.

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Łasku. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w zawiadomieniu o polowaniu. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.