Podziękowania dla Marszałka Województwa Łódzkiego

Burmistrz Łasku złożył podziękowania Marszałkowi Województwa Łódzkiego za przyczynienie się do realizacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 482 na odcinku ul. Warszawskiej od szpitala do ul. Jodłowej.

Kosztami inwestycji łódzki i gminny samorząd podzieliły się po połowie.

Przypominamy, że przy wsparciu finansowym gminy Łask powstaje projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej z Łasku do Gorczyna oraz z Łasku do Teodorów. Liczymy na to, że i te inwestycje zostaną jak najszybciej zrealizowane.