Podsumowanie egzaminu centralnego Proyama

Prawie 200 karateków wzięło udział w egzaminie na stopnie uczniowskie KYU. Egzamin centralny #PROYAMA odbył się w Łasku i zgromadził adeptów karate z 7 ośrodków. Egzamin przeprowadził i oceniał Shihan Stanisław Kołodziejski 5 Dan.

Stopnie to coś więcej niż kolory pasów to wyraz umiejętności i czasu poświęconego na studiowanie sztuki karate. Dlatego egzamin był wymagający i pod względem technicznym, wytrzymałościowym ale i z wiedzy o karate.

Ze względu na dużą liczbę zdających, test techniczny podzielony został na dwie grupy. Pierwsza do 9 Kyu włącznie a druga od 8 kyu aż po najwyższe stopnie uczniowskie 1 kyu. Wymagania dostosowane były do każdej z grup.

Część techniczna wyłoniła kilka wyróżniających się osób, które nagrodzone zostały podwójnym stopniem. Część osób jednak nie wykonało wszystkich wymaganych elementów i swoje nowe pasy założą dopiero po uzupełnieniu braków.

Ostatnią częścią, niezwykle ważną był test kumite czyli walk. Adepci od 6 kyu włącznie musieli zmierzyć się z wymagającym testem. Walki prowadzone były w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych. Walki były twarde i karatecy zaprezentowali bardzo szeroki zakres technik, dlatego wszyscy zaliczyli tę cześć egzaminu.

Podsumowując, tak liczna grupa zdających to ogromny wkład wieloletniej pracy Shihan Stanisława Kołodziejskiego 5 Dan oraz grupy szkoleniowej PROYAMA. Należą się wyrazy uznania dla instruktorów za dobre przygotowanie swoich uczniów. OSU!

Szczególne gratulacje dla najwyższych stopni, którzy już niedługo zmierzą się z celem karateki egzaminem na czarny pas!

senpai Artur Lewandowski 1 kyu
senpai Anna Hanszke 1 kyu
senpai Krzysztof Różejewicz 2 kyu
senpai Hubert Kudra 2 kyu
senpai Patryk Markowski 2 kyu
senpai Adam Gruszka 2 kyu

 

 

 

Źródło: Proyama