Podpisanie umowy na wykonanie skateparku

W dniu 19 listopada 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask, a firmą BULLAIT. Przedmiotem umowy jest wykonanie skateparku na terenie dawnego wysypiska śmieci w Orchowie. Prace budowlane rozpoczną się już w grudniu, a koniec inwestycji planowany jest na 15 marca przyszłego roku.

Galeria: 

Podpisanie umowy na wykonanie skateparku

Podpisanie umowy na wykonanie skateparku
Podpisanie umowy na wykonanie skateparku
Podpisanie umowy na wykonanie skateparku
Podpisanie umowy na wykonanie skateparku