Podpisanie umowy między Gminą Łask i firmą IMPEX Spółka z o.o.

W dniu 22 marca 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask i firmą IMPEX Spółka z o.o. na wykonanie projektu „Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej”. Wartość kontraktu wynosi 2 004 900,00 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.

 

galeria zdjęć »