Pismo od Ministerstwa Cyfryzacji

Obecnie w parlamencie trwają prace związane z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Równocześnie nasilają się działania dezinformacyjne środowisk nieprzychylnych rozwojowi nowych technologii.

W specjalnym piśmie minister Wanda Buk odnosi się do ww. nowelizacji.