Piknik rodzinny w Bałuczu – Święto pieczonego ziemniaka

W dniu 19 czerwca 2019 r. została zawarta jedna z trzech umów pomiędzy Województwem Łódzkim, a gminą Łask  na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Sołectwo Bałucz na zorganizowanie imprezy pn. „Piknik rodzinny w Bałuczu – Święto pieczonego ziemniaka” otrzymało dotację w wysokości  4.400,00 zł. Całkowity koszt zadania  określono na kwotę 8.900,00 zł. Piknik odbył się w dniu 21 września br. na terenie sołectwa Bałucz przed budynkiem OSP. Organizacją pikniku zajęła się Kamila Sowała sołtys sołectwa Bałucz wraz z radą sołecką oraz mieszkańcami. Pomoc okazali również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałuczu. W ramach projektu doposażono pomieszczenie świetlicowe w naczynia kuchenne i sprzęt AGD. Zakup wyposażenia został zrealizowany ze środków z budżetu gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego. Natomiast ze środków dotacji zakupiono namiot, zestaw nagłośnieniowy oraz artykuły spożywcze. Wszystkie prace związane z przygotowaniem pikniku były wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców sołectwa Bałucz.

Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej, wzmocnienie międzypokoleniowych relacji różnych grup wiekowych oraz dobra zabawa.