Pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy Kolumna

12 grudnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dzielnicy Kolumna w kadencji 2019 – 2023. Podczas spotkania został wybrany przewodniczący nowej Rady Dzielnicy – został nim Jacek Raczkowski. Na zastępcę wybrano Małgorzatę Grzegorzewską.

Członkowie Rady wybrali także pięcioosobowy Zarząd Rady Dzielnicy Kolumna, w skład którego wchodzą:

  • przewodniczący – Sylwester Florczak
  • zastępca przewodniczącego – Zbigniew Wartalski
  • sekretarz – Marta Pluta
  • członkowie – Grażyna Baranowicz, Tomasz Piotrowski