Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Poniżej znajdziecie Państwo  Zarządzenie Burmistrza Łasku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2015r. wraz ze wzorem oferty.