Otwarcie świetlicy w Remiszewie

W roku 2016 r. gmina Łask zrealizowała inwestycję pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie”. Wartość robót budowlanych wyniosła 218 571 zł, a wykonawcą była firma  Rol-Bud Elżbietą Grabiszewska ze Szczercowa.

W ramach prac wykonano:

 • wymianę konstrukcji dachu wraz z wszystkimi warstwami,
 • remont i docieplenie ścian zewnętrznych  budynku wraz z wymurowaniem ściany z cegły, pełnej zakotwionej do istniejącej ściany, wylanie wieńca żelbetowego,
 • docieplenie  fundamentów, 
 • wymiana części stolarki zewnętrznej wraz z obróbką ościeży,
 • montaż sufitu podwieszonego,
 • wymiana instalacji oświetleniowej związanej z wymianą sufitów,
 • remont ganku,
 • remont kominów,
 • wykonanie obróbek blacharskich,
 • montaż  rynien i rur spustowych,
 • montaż instalacji odgromowej.

Po zakończeniu tej inwestycji, od kwietnia br. sołtys Pan Dariusz Michalak wraz z mieszkańcami (na wyróżnienie zasługuje Pan Remigiusz Ludwisak) przystąpił do prac remontowych wewnątrz budynku. 

Zostały zakupione materiały budowlane, drzwi wew., oświetlenie, panele podłogowe z listwami, płytki PCV do kuchni, farby oraz drobne wyposażenie (mop płaski, wycieraczka astroturf -2 szt, oraz ceratę na stoły ok. 15 mb – łączny koszt 9 401,92 zł., w tym środki funduszu sołeckiego 8 110,77 zł.

W ramach środków z bieżącego utrzymania świetlic i domów ludowych zostały zakupione płyty betonowe i podsypka do wykonania przez mieszkańców opaski wokół budynku – 2 091,00 zł.

Dodatkowo wykonano przebudowę schodów przy dwóch wejściach do budynku  z kostki brukowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Remiszewie – 6 765,00 zł.

Należy nadmienić, iż przed modernizacją ww. obiektu mieszkańcy przeznaczali środki funduszu sołeckiego na remont i wyposażenie świetlicy. Sołtys wraz z mieszkańcami zawsze deklarowali swój udział w pracach, w związku z powyższym gmina tylko dokonywała zakupu potrzebnych do remontu materiałów. 

Uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy w Remiszewie odbyło się w dniu 20 maja br.

Galeria: 

Świetlica w Remiszewie

Świetlica w Remiszewie
Świetlica w Remiszewie
Świetlica w Remiszewie