Otwarcie ekopracowani w SP nr 5

8 lutego 2017 r. SP nr 5 w Łasku gościła burmistrza Łasku - Gabriela Szkudlarka, radnego i przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury – Włodzimierza Nowickiego, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych – Jadwigę Kurkowską z zastępcą Arkadiuszem Szymczakiem, przewodniczącą rady rodziców – Monikę Mosińską oraz dra Krzysztofa Prawickiego – wykładowcę Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Okazją do spotkania w tak zacnym gronie była uroczystość otwarcia ekopracowni. Projekt ten zrealizowano w ramach konkursu na dotację (z dziedziny edukacja ekologiczna) organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość zadania to 34 065,00 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW  wyniosła 28 140,00 zł.

Goście  dokonali  uroczystego  przecięcia  wstęgi,  inaugurując  tym  samym  otwarcie  Eko-pracowni.

Uczniowie klasy 6C i 6A przygotowani przez nauczyciela przyrody, panią Magdalenę Zwolińską, zaprosili gości do przeprowadzenia ciekawych doświadczeń, których realizację umożliwił sprzęt i pomoce naukowe zakupione w ramach projektu. Szóstoklasiści wystąpili w roli instruktorów i doradców, prezentując na podstawie doświadczeń zjawisko magnetyzmu, przewodnictwa cieplnego, zmiany stanu skupienia (ciecz nienewtonowska oraz miniwulkan), a także prowadząc obserwacje makro i mikroskopowe. Goście mogli poznać zalety tablicy interaktywnej, uczestnicząc w przygotowanej na tę okazję lekcji o Łasku i okolicy – obejrzeli prezentację i jak za czasów szkolnych wykonywali zadania, tym razem jednak kredę zastąpił elektroniczny pisak zintegrowany z tablicą.

Pragniemy przy tej okazji podziękować WFOŚiGW w Ładzi, którego inicjatywa umożliwiła stworzenie nowoczesnej ekopracowni w naszej szkole. Liczymy, że dzięki temu młodzi łaskowianie pokochają nauki przyrodnicze.

 

 

M. Zwolińska