Opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku na realizację projektu informatycznego pn.: „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku”

Data ogłoszenia: 
17 luty, 2012
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: