Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej 999020E w Rokitnicy"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
19 wrzesień, 2018
Termin składania ofert: 
28 wrzesień, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
28 wrzesień, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: