Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści”, „Budowa ulicy Kwiatowej w Okupie Małym”.

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
10 maj, 2017
Termin składania ofert: 
29 maj, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
29 maj, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask