Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103153E Wrzeszczewice -Kiki", "Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie", "Przebudowa drogi gminnej 999020E w Rokitnicy"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
12 wrzesień, 2017
Termin składania ofert: 
20 wrzesień, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
20 wrzesień, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: