Ogłoszenie dla rolników

Burmistrz Łasku informuje, że w przypadku wystąpienia szkody w uprawach rolnych spowodowanej przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do Urzędu Miejskiego w Łasku do Biura Obsługi Interesanta.

Druk wniosku wraz z oświadczeniami znajduje się na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce Rolnictwo lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa /II piętro, pok. 49/.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich oraz dołączyć jego kserokopie.

Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa II piętro pok. 49, tel. 0-43 676 83 49.