Ogłoszenie

Gmina Łask informuje, że zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Łaskiej i Ostrowie” jest realizowana przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość zadania:  1 179 867 zł

Wartość dofinansowania (pożyczka):  710 085 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o łącznej długości 2656,35 m w miejscowości Wola Łaska i Ostrów
  • wykonanie odejść bocznych Ø 160 mm w granicach pasa drogowego o łącznej długości 758,55 m w miejscowości Wola Łaska i Ostrów

www.zainwestujwekologie.pl