Ogłoszenie

Gmina Łask informuje, że zadanie pn. „Wykonanie badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi” zrealizowano przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość zadania:  237 170 zł

Wartość dofinansowania (dotacja):  189 736 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • monitoring parametrów fizycznych i chemicznych wody ze szczególnym uwzględnieniem analiz związków biogennych oraz BZT5 i ChZT,
  • monitoring skażenia mikrobiologicznego i toksykologicznego oraz skażenia dioksynami wód,
  • pełną inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą z uwzględnieniem gatunków chronionych i cennych oraz siedlisk Natura 2000.

www.zainwestujwekologie.pl